doğrultman

  • 1 doğrultman — is., fiz. 1) Bir nokta veya bir çizginin hareketine yön vererek bu hareketi yöneten şey 2) mat. Çizgi oluşturan noktanın veya yüzey oluşturan çizginin yönelmesi gereken doğrultuyu gösteren çizgi veya düzlem …

    Çağatay Osmanlı Sözlük

  • 2 parabol — is., lü, mat., Fr. parabole Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri …

    Çağatay Osmanlı Sözlük

  • 3 silindirsel yüzey — is. Doğrultman adı verilen düzlem bir eğriye dayanarak ve durağan bir doğruya paralel olarak yer değiştiren bir ana doğrunun çizdiği yüzey …

    Çağatay Osmanlı Sözlük

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.