daraltmaq

 • 1 daraltmaq — f. 1. Dar etmək, dar hala salmaq, genliyini azaltmaq; darlaşdırmaq. Dairəni daraltmaq. Paltarın qolunu daraltmaq. – Kərəmov şalvarının balağını da biriki santimetr daraltmışdır. İ. Ə.. 2. məc. Azaltmaq, kiçiltmək, məhdudlaşdırmaq. Məsələnin… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 2 daraltma — «Daraltmaq»dan f. is …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 3 büzmək — f. 1. Daraltmaq, yığıb sıxmaq, yığmaq. Kisənin ağzını büzmək. 2. Paltarın, parçanın və s. nin bir yerini yığıb tikmək, qatlaya qatlaya tikib daraltmaq. ◊ Ağzını büzmək – bax ağız. Dodaq büzmək – bax dodaq …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 4 qarsmax — I (Qarakilsə, Mingəçevir, Şərur, Şuşa) 1. gödəltmək (Şuşa). – Götü çuxanın qolunu bir az qars 2. daraltmaq (Qarakilsə). – Gərəx’ qarsasan, qarsmasan, gen olajax II (Kürdəmir) sıxışdırmaq. – Anam məni bir az qarsdı III (Şərur, Zəngilan) ütmək. –… …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 5 sıxaltmax — (Gəncə) daraltmaq. – Mənim papağım çox gendi, bir azca sıxalt …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 6 balacalaşdırmaq — f. Kiçikləşdirmək, kiçiltmək, balaca etmək, xırdalatmaq. Həcmini balacalaşdırmaq. // Daraltmaq …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 7 qısmaq — f. 1. Sıxıb tutmaq, iki şey arasında bərk sıxmaq. <Şərəfnisə xanım> şəkil kağızlarını dişin dişinə qısıb, əlində bərkbərk övkələyir, salır ayağı altına. M. F. A.. <Kərim baba> uşaqlara məxsus bir sevinclə sümsünü iri dodaqları arasına …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.