carx

 • 1 çarx — döyməx’: (Qazax) məc. dəfələrlə, dönə dönə gedib gəlmək. – Axşamatan Hajı dərəsinə çarx dö:rəm malın dalınjan …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 2 çarx — is. <fars.> 1. Öz oxu ətrafında fırlanmaqla minik və ya başqa nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən (dəndənəli və ya bütöv şəkildə) dairə; təkər. Araba çarxı. Velosiped çarxı. Avtomobilin çarxı. – Bir yerdə bir araba atını yıxılmış, ya… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 3 CARX — Lamson and Sessions (Regional » Railroads) …

  Abbreviations dictionary

 • 4 CARX — abbr. Carlon Inc. AAR …

  Dictionary of abbreviations

 • 5 kəlləçarx — is. <fars.> Neft buruqlarının və qüllə şəkilli başqa qurğuların təpəsində olan qaldırıcı çarx. Dolamaçarxın kəlləçarxı. – Vışkaların təpəsində fırlanan kəlləçarxların cırıltısı eşidilmirdi. M. S. O.. Buruqların şam ağacı kimi səmaya… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 6 çərx — f. 1) təkər, çarx; 2) dolanma, dövr etmə; 3) m. göy, səma, asiman; 4) m. dünya, kainat; 5) m. bəxt, tale. Çərxi cəfacu vəfasız dünya, zülm və əziyyətlə dolu dünya; çərxiçənbəri dairəvi səma; çərxi ətləs «atlas çarx» astronomiyada: yeddinci fələk; …

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • 7 çarxlamax — (Ağdam, Cəbrayıl, Gəncə, Mingəçevir) itilərəmk. – Qəməltini ver, çarxlamağa aparajam (Gəncə); – Pıçağı çarxlamışam, indi qılış kimi kəsir (Cəbrayıl) Çarx vırməy (Cəlilabad) – dolanmaq, gəzmək. – Biz dünyanı çarx vıraco:uğ …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 8 ötürücü — is. 1. Ötürən, yola salan, müşayiət edən, yanınca gedən. 2. tex. Hərəkəti və s. ni maşının bir hissəsindən o birinə nəql edən qayış, dişli çarx və s. Hərəkət ötürücüsü. // Sif. mənasında. Ötürücü qayış. Ötürücü çarx …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 9 qarqara — 1. is. xüs. Ağır şeyləri qaldırmaq üçün yüksəkdə mil üstündə dolanan və üzərindən ip sallanan çarx. // Ümumiyyətlə, üzərinə ip, sap sarınan çarx. Dağın cəhrəsində əyrilən hər sap; Dağa sarınmışdır, bu sirri sən tap! Sanma çöl bağrında dağ bir… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 10 Sassanid army — The birth of the Sassanid army ( fa. ارتش ساسانيان Artesh e Sāsānīyān , Pahlavi Spâh سپاه, army ) dates back to the rise of Ardashir I (r. 226–241), the founder of the Sassanid dynasty, to the throne. Ardashir aimed at the revival of the Persian… …

  Wikipedia

 • 11 Liste Des Sigles De L'AAR Débutant Par C — Voir l article principal: Sigle de l AAR C CA Chesapeake and Albemarle Railroad CABU Bacardi and Company, Ltd. CABX Cabot Corporation CACV Cooperstown and Charlotte Valley Railway CACZ Comacasa Line CAD Cadiz Railroad CADX Cando Corporation CAFU… …

  Wikipédia en Français

 • 12 Liste des sigles de l'AAR débutant par C — Voir l article principal: Sigle de l AAR C CA Chesapeake and Albemarle Railroad CABU Bacardi and Company, Ltd. CABX Cabot Corporation CACV Cooperstown and Charlotte Valley Railway CACZ Comacasa Line CAD Cadiz Railroad CADX Cando Corporation CAFU… …

  Wikipédia en Français

 • 13 Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …

  Википедия

 • 14 Vehicular Ad-Hoc Network — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …

  Wikipedia Español

 • 15 ciqriğ — (Dərbənd) çarx (cəhrədə). – Kirişə mum sürtəllər ki, ciqriğdən sürüşməsin …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 16 çər — (İmişli) çarx, təkər. – Arabanın çəri sınıb …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 17 dolamaçarx — (Bakı, Lənkəran) 1. gəminin lövbərini çəkən çarx (Lənkəran). – Dolamaçarxı işdət, lö:bəri yığağ gedəy də 2. quyudan dol ilə su çəkmək üçün istifadə olunan qurğu (Bakı). – Bizim binə quyuları çox dərin olur, ona görə dolamaçarxnan suvi çekirük,… …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 18 ətotu — (Ağdam, Ağdərə, Xocavənd, Şuşa) nanə qoxulu, yeməli yabanı bitki adı. – Ətotunu bozbaşa tökürüx’ (Şuşa) ◊ Ətpalçığı (Cəlilabad) – sarı, gilli torpaq. – Canuyçın, topacan gedir çarx, ətpalçığıdı …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 19 fil — I (Salyan) kələk, hiylə ◊ Fil gəlməg – kələk gəlmək. – Ədə, mə: fil gəli:sən? II (Cəbrayıl) sap sarınan çarx, makara. – Nənə, sapın fillərin ver mə:, oynadacam III (Ağcabədi, Bərdə) fırfıra. – Uşaxlar fil oynadıllar …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 20 hərləng — (Quba) çarx <arabada>. – Ərəbənün hərləngi sınmışdı …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.