cığır

 • 21 Халаджи — Современный ареал расселения и численность Всего: 40000.чел …

  Википедия

 • 22 Serkan — Original name in latin Serkan Name in other language Cigir, Serkan, r State code TR Continent/City Europe/Istanbul longitude 37.15944 latitude 41.74167 altitude 609 Population 1965 Date 2012 01 18 …

  Cities with a population over 1000 database

 • 23 Dadacılık — is., ğı, öz. 1) Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı başkaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm 2) ed. 1916 da dil ve estetik kurallarını tanımayan, kelimelerin anlamlarına değer vermeyen, anlatımda başıboş ve alabildiğine çağrışımlara… …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 24 keçi yolu — is. Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 25 küme — is. 1) Tümsek biçimindeki yığın 2) Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup Tarla kuşları Mustafa nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga… …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 26 meslek — is., ği, Ar. meslek 1) Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı. T. Buğra 2) Uğraş 3) fel. Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği 4) fel. Dizge 5) …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 27 patika — is., Bulg. Keçi yolu, çığır, yolak Böğürtlenler, yabani erguvanlar, mersinlerle kaplı patikadan Topal Avni Bey in tarlasına doğru koşmaya başladılar. N. Cumalı …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 28 yaşamüstü — sf. İnsan ömrünü aşan Felsefeyi yaşamüstü yükseklere ulaştıran, çığır açıcı büyük filozof Platon... A. Erhat …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 29 bərə — I (Göyçay) sahilə yaxın dayaz yer. – Gəmini bərədən aparıblar II (Lənkəran, Kürdəmir) bağ və ya bostanların arasından gedən cığır III (Bakı, Füzuli, Göyçay, İmişli, Quba, Ucar) kiçik arx. – Adə, bəsdü dayi, bərəni bağla, püştəni su apardı (Bakı); …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 30 bərəlgə — (Bərdə, Daşkəsən, Şəmkir) 1. ovlanacaq heyvanın keçdiyi yer, pusqu, bərə (Bərdə, Daşkəsən). – Ovu bərəlgədə vurallar (Bərdə); – O: ki, bərəlgədən keşdi, onu vurmağ olmaz (Daşkəsən) 2. meşə və ya dağların arasından keçən dar cığır (Şəmkir). –… …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 31 cilqə — (Quba, Xaçmaz) cığır …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 32 çəhlim — (Çənbərək, Daşkəsən, Gəncə, İmişli, Qarakilsə, Qazax, Meğri, Ordubad, Şəmkir, Tovuz, Yevlax, Zəngilan) 1. yol, cığır (İmişli, Qazax, Meğri, Tovuz). – Qoyunu çəhliminən çəx’, a bala, şehə salma (Qazax); – Bu çəhliminən gedəcaxsan, qavağa: bir… …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 33 darhadar — (Bərdə, Şamaxı) səs küy, çığır bağır. – Genə nə darhadardı? (Şamaxı) ◊ Darhadara salmax – məc. səs küyə salmaq, car çəkmək. – Əjdər yoldaşının sirrin darhadara saldı (Şamaxı); – Bu işi darhadara salma görəx’ no:lur (Bərdə) …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 34 həşəri — I (Zəngilan) forslu II (Ağdam, Gəncə) 1. dalaşqan, davakar (Gəncə) 2. həyasız, çığır bağır salan (Ağdam). – A:z, o, həşəridi, gə bəri, ona qoşulma …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 35 iriz — (Qarakilsə, Quba, Salyan, Zəngilan) 1. cığır (Quba). – Gəl, bu iriznən get 2. iz, ləpir (Qarakilsə, Zəngilan); – Elə gedif, heç irizi də bilimmir (Qarakilsə) …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 36 no:va — (Şəki) cığır. – Yusif no:vaynan dağın başına çıxdı …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 37 poşalıx — eləmək: (İrəvan) çığır bağır salmaq. – Çox da posalığ eləmə, sənnən qorxan yoxdu …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 38 ulam — I (Çənbərək, Karvansaray) izini itirmək məqsədi ilə uzağa aparılmış oğurluq mal. – Ləçənnix’ tutan inəy ulamdı (Çənbərək) ◊ Ulama aparmax (Başkeçid, Borçalı) – izini itirmək məqsədi ilə oğurluq malı uzağa qaçırmaq. Ulama verməx’ (Qazax) – b a x… …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 39 yolağ — (Cəlilabad, Salyan) cığır, yol. – Uşağ yolağnan gedirdi (Salyan); – So:ra dedilər: “Dörd adam gedməlisüz bı yolağnan qabağa” (Cəlilabad) ◊ Yolağ qoyun (Salyan) – hər hansı quzunu əmizdirən qoyun …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 40 barikə — f. cığır …

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.