babilik

 • 1 Babilik — is., ği, öz., din b. XIX. yüzyılda, İran da Ali Muhammed Bab ın kurduğu dinî öğreti …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 2 babilik — is. <xüs. is. dən> 1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda «Bab» təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriqət. // Babi məzhəbinə mənsubiyyət. 2. məc. Dinsizlik, kafirlik mənasında …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 3 Babi — is., öz., din b., Ar. bābī Babilik yanlısı …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 4 Bahailik — is., ği, öz., din b. XIX. yüzyılda Babilik ten doğup İran dan başka Avrupa ve Amerika da da yayılmış olan bir din …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 5 babi — ə. 1) babilik məzhəbinə mənsub adam; 3) m. dinsiz (tənə ilə işlədilir) …

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • 6 babizm — bax babilik …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 7 müxtəsərcə — z. Müxtəsər surətdə, yığcam halda; qısaca. Müxtəsərcə məlumat vermək. Vəziyyətlə müxtəsərcə tanış etmək. – Rüstəm bəy müxtəsərcə olaraq babilik və bəhailik barəsində Əliyə məlumat verdi. Ç.. // Sif. mənasında. Müxtəsərcə məktub. Müxtəsərcə cavab …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.