ayrıca

 • 1 ayrıca — 1. zərf Ayrı olaraq, xüsusi olaraq, təklikdə. Ayrıca oturmaq. Ayrıca yaşamaq. Bu barədə ayrıca danışarıq. 2. sif. Xüsusi, ayrı, tək. Ayrıca otaq. Ayrıca loja. Ayrıca yol. – Fatma Məsmənin uşaqları üçün ayrıca yağlı fətir kündəsi hazırlamışdı. M.… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 2 ayrıca — zf. 1) Ayrı olarak, başkaca Devlet konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler. Anayasa 2) Ayrı bir önem verilerek Bu bitki oralarda ayrıca yetiştirilir. 3) Bundan başka …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 3 bittəxsis — ə. ayrıca, ayrı, xüsusi olaraq …

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • 4 xassətən — ə. ayrıca, məxsusən, xüsusilə …

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • 5 HUSUSA — Ayrıca, hususen, başkaca …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 6 MAHSUSEN — Ayrıca, bile bile, mahsus olarak …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 7 hər — əvəz 1. Bir toplunun ayrıca götürülən fərdi, onu təşkil edən şeylərdən hər biri. Hər adam. Hər ailə. Hər adambaşına. Hər bir – bax hər. Hər bir adam. Hər bir şey. Hər bir təsadüfdə. Hər bir çətinlik qarşısında. – Əli yüz sirr oxuyur; Hər bir… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 8 səhnə — is. <ər.> 1. Teatr tamaşalarının göstərildiyi xüsusi meydança. Pərdə qalxdı, səhnə göründü. – Divanə gedir, bir neçə saniyədən sonra dəstə dəxi dağılıb, səhnədə bir Şah Abbas və bir də Məstavər öz dükanında qalır. Ü. H.. Səhnəyə təzə bir… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 9 xüsusi — sif. <ər.> 1. Ancaq ayrıca bir şəxsin özünə aid olan, özü ilə bağlı olan, özünə xas olan; şəxsi, fərdi. Xüsusi təşəbbüs. Başqasının xüsusi həyatına qarışmaq. – <Məcid Əfəndi:> Yaxşı ki gəldiniz, sizinlə xüsusi bir işim daha var. . H.… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 10 Cheerleader Nation — Genre Reality Television Starring Saleem Habash Donna Martin Country of origin USA Language(s) English No. of seasons 1 …

  Wikipedia

 • 11 faza — <yun. phasis – zahir olma> 1. Hər hansı bir hadisənin, prosesin və s. nin inkişafında ayrıca mərhələ, dövr, moment. İşin son fazası. 2. geol. Süxurların nə xarakterdə olduğunu müəyyən edən kiçik vaxt vahidi. 3. astr. bax səfhə 2 ci mənada.… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 12 kurs — <lat. cursusdan> 1. Ali məktəbdə hər hansı bir fənnin, həmçinin onun ayrıca hissəsinin sistematik şərhi, habelə həmin fənnə aid dərslik. Siyasi tarix kursu. Mexanika kursu. – Biz botanika kursundan bilirik ki, armudun çiçəklərində həm… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 13 qoymaq — f. 1. Bir şeyi bir yerə buraxmaq, bir şeyi bir yerə yerləşdirmək. Kitabı şkafa qoymaq. Paltarları sandığa qoymaq. Şeyləri yerinə qoymaq. Yaylığı cibinə qoydu. – <Qulu:> Otaq təmizdir. Ancaq heç şeyimiz yoxdur ki, qoyaq. N. N.. Kərim kitabı… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 14 solo — <ital. Solo – tək> Bir çalğıçı, bir müğənni tərəfindən ifa olunan musiqi əsəri və ya onun ayrıca bir hissəsi. Tarda solo. Skripkada solo çalmaq. – «Koroğlu» operasının üçüncü pərdəsində Çənlibeldə toplanmış Koroğlu dəstəsinin igidləri hərbi …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 15 yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 16 List of Turkish people — This is a list of notable Turkish people. Actors/actresses * İsmail Ferhat Özlü * Güllü Agop * Tarık Akan Actor * Azra Akın Model, Miss World 2002 * Barış Akarsu * Filiz Akın – Actress * Fatih Akın, film director * Metin Akpınar – Actor * Derya… …

  Wikipedia

 • 17 Koca Yusuf — was a Turkish strongman/weightlifter. Aside from his strength and impressive physique, Koch was also well known for his intelligence and ability to write poetry and novels.Early YearsKoca Yusuf was born in 1856 in a village known as karalar,… …

  Wikipedia

 • 18 Вэтэн дили — Издание Жанр: научно исследовательский Автор: Карадаглы, Вугар Айдын оглы Издательство: CBS, Баку. 2007 Вэтэн дили (Родная речь) около 40 лет (1882 1920) яв …

  Википедия

 • 19 Закавказская учительская семинария — Студенты семинарии, в том числе Узеир Гаджибеков, Зульфугар Гаджибеков, Азад Амиров, Муслим Магомаев, Али Терегулов, в 1904 году Закавка …

  Википедия

 • 20 Карадагский, Гасаналиага-хан — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Карадагский. Гасаналиага хан Карадагский азерб. Həsənəli xan Qaradaği Имя при рождении: Гасаналиага Дата рождения: 28 января …

  Википедия

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.