asanlaşdırmaq

 • 1 asanlaşdırmaq — f. Asan etmək, yüngülləşdirmək, sadələşdirmək. Gediş gəlişi asanlaşdırmaq. Məsələnin həllini asanlaşdırmaq …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 2 asanlaşdırma — «Asanlaşdırmaq»dan f. is …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 3 asanlatmaq — bax asanlaşdırmaq …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 4 dənəzən — is. tex. Dənin yeyilməsini asanlaşdırmaq üçün onu xırdalayan və əzən maşın. Yemləri hazırlamaq üçün bölmələrə küləşdoğrayan, dənəzən, kartofyuyan maşınlar qoyulmalıdır. «Ümumi zootexniya» …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 5 misal — is. <ər.> 1. Həll edilməsi üçün rəqəmlər üzərində bəzi əməliyyat tələb edən riyazi ifadə. Misalları həll etmək. Misalın cavabını yoxlamaq. 2. Bir fikrin anlaşılmasını asanlaşdırmaq və ya bir şeyi sübut etmək üçün gətirilən dəlil, nümunə və… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 6 sadələşdirmək — f. Sadə şəklə salmaq, bəsitləşdirmək, asanlaşdırmaq. Sxemi sadələşdirmək. Maşının konstruksiyasını sadələşdirmək. Orfoqrafiyanı sadələşdirmək. – Məşədibəy izahını daha da sadələşdirdi. M. Hüs.. // məc. Bəsitləşdirmək, bayağılaşdırmaq,… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 7 yüngülləşdirmək — f. 1. Zəhmətini, əziyyətini, çətinliyini, ağırlığını azaltmaq; asanlaşdırmaq. Əmək şəraitini yüngülləşdirmək. Yolu yüngülləşdirmək. İşini yüngülləşdirmək. Vəziyyətini yüngülləşdirmək. 2. Zəifləşdirmək, yumşaltmaq, azaltmaq. Dərdini… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.