adjektivisk

 • 1 Adjektivisk — Tillægsagtig …

  Danske encyklopædi

 • 2 adjektivisk — ad|jek|ti|visk adj., itk. d.s., e (tillægsordsagtig) …

  Dansk ordbog

 • 3 Relative pronominer — Henførende stedord. sætninger Som, der, hvem, hvad, hvilken m.fl., kan stå som subjekt og objekt ( der kan kun stå som subjekt). Indleder en relativ ledsætning (under ordnet og adjektivisk) og refererer til korrelatet i den overordnede sætning.… …

  Danske encyklopædi

 • 4 Participium — Tillægsmåde. En infinit form af verbet. Syn. tillægsmåde, tillægsform. Se også Akkusativ, Adjektiv, Supinum. 1. Præsens part. (lang tillægsmåde) 2. Perfektum/præteritum participium (kort tillægsmåde) a. adjektivisk part. (finit) b. supinum… …

  Danske encyklopædi

 • 5 Possessive — pronominer Ejestedord. Kan stå i stedet for et substantiv i genitiv. Kan stå både adjektivisk og substantivisk. Ex: min bog er her, det er min my book is here, it s mine …

  Danske encyklopædi

 • 6 tillægsagtig — til|lægs|ag|tig adj., t, e (adjektivisk) …

  Dansk ordbog

 • 7 § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig — (1) MÅDESADVERBIALER Adverbialer der er dannet af adjektiver på ig eller lig, tilføjer t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37. Betydningsforskel mellem t adverbialer og rene adverbier): Lyset bevægede sig… …

  Dansk ordbog

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.