աճելութիւն

 • 1 ԱՃԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0049 Chronological Sequence: 6c, 10c Տ. ԱՃՈՒՄՆ. αὕξησις accretio, augmentum *Է ներհական աճելութեան՝ նուազութիւն. Արիստ. շարժ.: *Ի զարգացումն աճելութեան հասեալ: Աճելութիւն ծննդոց երկրի. Յհ. կթ.: *Եւ ոչ ըստ անդադար խառնիցն զբազմութեանն… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 2 ԱՃՈՒՄՆ — (ճման.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ԱՃՈՒՄՆ որ եւ ԱՃԵՑՈՒՄՆ. ԱՃԵԼՈՒԹԻՒՆ. Աճելն՝ ըստ ամենայն առման. առաւելութիւն, եւ յաւելուած՝ բուսոց, հասակի, սերնդոց, պատուոյ եւ այլն. αὕξησις incrementum, augmentum… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 3 ԱՌՆՈՒՄ — (առի, ա՛ռ.) NBH 1 0309 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ն. λαμβάνω accipio, sumo եւն. Արմատն է Առ, այսինքն առումն: Ըմբռնել եւ ունել (որպէս թէ առնաբար). յինքն ձգել ձեռամբ. ընդունել. յափն բառնալ ձեռօք.… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 4 ԹԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0808 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c, 12c գ. Նուազութիւն. պակասութիւն. անկատարութիւն. յետնութիւն. պակսութիւն. ... *Հասակի թերութիւն առնէ զնա աշխարելի. Լմբ. ժղ.: *Ո՛չ զթերութիւն իւր ճանաչէ, եւ ոչ զառ ʼի գործսն յառաջել գիտասցէ. Բրս.… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 5 ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0887 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. Լինելն. եղանիլն. ստեղծումն. արարչութիւն. որ եւ ասի ԱՐԱՐԱԾՔ. γένεσις (որ է եղանութիւն). եւ γέννεσις creatio եւ genesis, generatio, ortus. Գոյաւորութիւն …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 6 ՆՈՒԱԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c գ. ἕκλειψις, ἕλλειψις, ἑλάττωμα delectus, defectio ὐστέρημα, ἕνδεια penuria, indigentia, egestas, inopia σμικρότης parvitas ἅνεσις remissio եւն. Նուազ գոլն կամ… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 7 ՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0473 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c κίνησις motio, motus. Տ. ՇԱՐԺՈՒՄՆ, եւ ՇԱՐԺՈՂՈՒԹԻՒՆ. *Ըստ ամենայն շարժութեան անփոխադրելի եւ անշարժ գոլով, եւ միշտ շարժութեամբ մնայ յինքեան: Ամենայն անբանութեամբ լի է… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.