отело

 • 1 Отело — (Othello) 1. лит. главен јунак во истоимената Драма на Шекспир кој, обезумей од неоправдана љубомора, ја задавил својата верна и невина жена Дездемона, а потоа се самоубил 2. отело фиг. љубоморен маж …

  Macedonian dictionary

 • 2 Јаго — (шп. Јадо) 1. личност од Шекспировата трагедија Отело чии сплетки и интриги ја предизвикале пропаста на Отело и Дездемона 2. јаго фиг. сплеткар, интригант …

  Macedonian dictionary

 • 3 Румынская кириллица — Кириллические алфавиты …

  Википедия

 • 4 Левгой, Жозе — Жозе Левгой José Lewgoy …

  Википедия

 • 5 Фицкаральдо — Fitzcarraldo Жанр драма Режиссёр …

  Википедия

 • 6 Левгой — Левгой, Жозе Жозе Левгой José Lewgoy Жозе Левгой Имя при рождении: Жозе Левгой …

  Википедия

 • 7 Фицкарральдо — Fitzcarraldo Жанр …

  Википедия

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.