вежливост

 • 1 вежливост — същ. учтивост, внимание, любезност, отзивчивост, ласкавост, нежност, благост, доброта, възпитание, куртоазия същ. приветливост, непринуденост същ. услужливост, отстъпчивост същ. благовъзпитаност …

  Български синонимен речник

 • 2 благовъзпитание — същ. благородство, възпитание, вежливост, учтивост …

  Български синонимен речник

 • 3 благовъзпитаност — същ. учтивост, вежливост, любезност, внимание …

  Български синонимен речник

 • 4 внимание — същ. внимателност, съобразителност, съсредоточеност, осторожност, бдителност, грижа, грижливост същ. любознателност, любознание, интерес същ. наблюдение, бдение, надзор същ. уважение, почит, зачитане, респект същ. зоркост същ …

  Български синонимен речник

 • 5 куртоазия — същ. вежливост, уважение, учтивост, любезност, приличие, изтънченост …

  Български синонимен речник

 • 6 ласкавост — същ. отзивчивост, нежност, любезност, внимание, вежливост, учтивост, приветливост, услужливост, доброта, благост същ. хвалба, похвалване …

  Български синонимен речник

 • 7 любезност — същ. вежливост, учтивост, отзивчивост, внимание, възпитание, ласкавост, куртоазия, нежност, доброта, благост същ. благоприличие, приличие, добро държане, скромност същ. добрина, добросърдечност, добродушие същ. приветливост, дружелюбност,… …

  Български синонимен речник

 • 8 непринуденост — същ. непрестореност, непревзетост, естественост, простота, простодушие, искреност, сърдечност, чистосърдечие, наивност същ. свобода същ. живост, бодрост, жизнерадост същ. непринудена обстановка, интимност, интимен характер, липса на официалност… …

  Български синонимен речник

 • 9 отстъпчивост — същ. примирителност същ. благосклонност, благоразположение, мекушавост, добрина, снизходителност, снизхождение същ. подчинение, покорност, послушание, отстъпване, смирение същ. услужливост, любезност, вежливост …

  Български синонимен речник

 • 10 приветливост — същ. привлекателност, примамливост, отзивчивост, любезност, вежливост същ. красота, хубост, очарователност същ. добродушие, общителност същ. дружелюбност, обичливост същ. непринуденост същ. сърдечност, топлота, задушевнос …

  Български синонимен речник

 • 11 приличие — същ. вежливост, учтивост, любезност, благоприличие, възпитание, пристойност, благопристойност, куртоазия, етика същ. мярка, скромност, умереност същ. добро държане …

  Български синонимен речник

 • 12 услужливост — същ. любезност, вежливост, учтивост, угодливост, отзивчивост, готовност, разположение същ. отстъпчивост …

  Български синонимен речник

 • 13 учтивост — същ. любезност, вежливост, ласкавост, приличие, куртоазия, коректност, възпитание, внимание, приветливост същ. благовъзпитаност същ. етикет, добър тон, благоприличие …

  Български синонимен речник

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.