γασμουλος

  • 1 γασμούλος — και βασμούλος, ο (Μ γασμοῡλος και βασμοῡλος) ο γεννημένος από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Φράγκο μσν. πληθ. γασμοῡλοι, οἱ το γασμουλικόν. [ΕΤΥΜΟΛ. < γαλλ. gas (=garcon «αγόρι») + λατ. mulus «ημίονος». Ο τ. βασμούλος προήλθε ίσως από το… …

    Dictionary of Greek

  • 2 Газмулы — (также газмули; греч. γασμοῦλος мн.ч. γασμοῦλοι)  потомки смешанных греко итальянских или греко франкских семей времён франкократии. В большинстве случаев газмулы представляли собой детей, часто незаконнорожденных, появившихся на свет в… …

    Википедия

  • 3 Χρονικόν του Μορέως — Έμμετρη αφήγηση της κατάκτησης και κατοχής του Μοριά από τους Φράγκους. Το X. καλύπτει κυρίως την περίοδο 1204 92 και παρουσιάζει τα γεγονότα από τη σκοπιά των Φράγκων κατακτητών. Για τον λόγο αυτό διατυπώθηκε η βάσιμη υπόθεση ότι ο ανώνυμος… …

    Dictionary of Greek

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.