SMAU


SMAU

SMAU is a computer expo in Italy.

External links

*en icon [http://www.smau.it/html/en_GB/default.php Official website]
*it icon [http://www.smau.it/ Official website]


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • SMAU — sigla Salone Internazionale Sistemi per l Informatica, Macchine, Arredamento Ufficio …   Dizionario italiano

  • SMAU — Aire urbaine Belfort Montbéliard Héricourt Delle  Ne doit pas être confondu avec Aire urbaine de Belfort ou Aire urbaine de Montbéliard. L Aire urbaine Belfort Montbéliard Héricourt Delle, également connue sous le sigle SMAU, est un pays… …   Wikipédia en Français

  • smaukti — smaũkti, ia, ė K, Rtr, DŽ, NdŽ, MitI135; M, L 1. tr. braukiant (ppr. visa sauja) skinti, traukti, rinkti: Ana lapus, notrynes smaukia J. Nulėksma į tas tresnes, nereiks nė lipti: kaip matai tujau saujėms, rieškutėms smaũk Lks. Liūb smaũks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmaukšti — šmaũkšti, čia (šmaũškia J, KŽ), tė (šmaũškė J) šnek. 1. tr. SD1169, SD343, Sut, ArchIII955, KŽ mušti (botagu), šmaikštuoti, šmaukšėti: Vežėjas tai šmaukštė botagu, tai klykė rš. 2. tr. NdŽ, DŽ1 apgraibomis, iš paviršiaus šluostyti: Šmaukšte… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaukulėti — smaũkulėti, ėja, ėjo žr. smaukčioti: 1. Višta smaũkulė[ja] po vieną pautą, kiaušį J. Parduosu tą vištą: smaũkulė[ja], tik smaũkulė[ja] kiaušius – niekai DūnŽ. 2. Kumet vienas iš vienur, kumet kitas iš kitur, trečias iš trečiur smaũkulė[ja]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmaukti — šmaũkti, ia, ė tr. DūnŽ apgaudinėti, sukti: Žmonis, žalčiai, šmaũkė i gyveno Krš. Šmaũka tą kaimo žmogų visi Rdn. Randa bepročių i šmaũka, kiek tiktai nora Trk. Toks durnas, kad aš jį par akis šmaukù Všk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmaurinti — šmaũrinti, ina, ino 1. tr. netvarkingai muturiuoti, maukšlinti: Šmaũrinti kepurę, skarelę NdŽ. | refl. JI76, NdŽ, KŽ: Šmaũrintis, t. y. prastai apsirėdyti galvą J. 2. intr. NdŽ eiti apsimuturiavus: Šmaũrinti namoniu, t. y. eiti nežvalgydamos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smauginas — smaũginas sm. (3b) 1. Šts slibinas. | prk.: ,,Blaivybė“ kovojo su girtybės smauginu rš. 2. keik. nelabasis, nenaudėlis: Ot smaũginas, ką ans mun už gerą padarė! Plt. Palauk, tu smaũgine, aš tau parodysu! Plt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smauktelėti — smaũktelėti, ėja ( ia NdŽ), ėjo tr. 1. DŽ kiek pasmaukti, patraukti: Smaũktelėk kelnes biškį aukščiau, ta galėsi nesušlapęs parbristi Vkš. Mašinistas, smauktelėjęs ant šono odinę kepurę, pasinėšino į Kastanto pusę P.Cvir. Ji susivaldė ir,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmauškinti — šmaũškinti ( yti), ina, ino intr. 1. čaižyti, šmukšėti: Nugi dičkis, pasėmęs botagą, šmaũškina mergšėm per kiškas Rdm. Jis botagu šmaũškina per žolę Lzd. 2. Lp, Lzd smarkiai kapoti, kirpti. šmauškinti; apšmauškinti; nušmauškinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.