Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ'ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr

Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ'ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr, is an Old Turkic poem which was written in 17. century by Nev'izade Atâyi. It's about a man who was punished but later forgiven by the sultan.


Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ'ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr

Göricek virmedi küffâra emân
Bogazın aldı anın şahne hemân

Götürüp anı huzûr-ı mîre
Tayanır kârı ser-i şemşîre

Gerçi inkâr ile eyler feryâd
Olamaz dagdaga-sâz-ı cellâd

İrişip şeyh-i kerimü'l-ahlâk
Emr idip itdirir anı ıtlâk

Dir ki eblehlik idipdir bu fakîr
Cürmi mikdârı olındı ta'zir