Cleomenes I


Cleomenes I

Cleomenes or Kleomenes (play /klˈɒmɨnz/; Greek Κλεομένης; died c. 489 BC) was an Agiad King of Sparta in the late 6th and early 5th centuries BC. During his reign, which started around 520 BC, he pursued an adventurous and at times unscrupulous foreign policy aimed at crushing Argos and extending Sparta's influence both inside and outside the Peloponnese. He was a brilliant tactician. It was during his reign that the Peloponnesian League came formally into existence. During his reign, he intervened twice successfully in Athenian affairs but kept Sparta out of the Ionian Revolt. He died in prison in mysterious circumstances, with the Spartan authorities claiming his death was suicide due to insanity.

Contents

Early life

He was the son of Anaxandrides II (of the Agiad royal house) and his second wife (apparently a daughter of Prinetades), and was the half-brother of Dorieus, Leonidas I, and Cleombrotus. Although the three younger half-brothers were the sons of Anaxandrides' first wife and therefore had a better claim to the throne according to tradition, Cleomenes was apparently the eldest son and succeeded his father around 520 BC.[1] He allowed his half-brother Dorieus to mount expeditions outside the Peloponnesse, perhaps as a way of expanding Spartan influence and territories, and perhaps to rid himself of a potential rival.[2] His interest in the world outside the Peloponnesse may have accounted for some of his reputation for insanity among fellow Spartans who tended to be highly insular, conservative, and suspicious of all things foreign.

War against Athens

Around 510 BC the Alcmaeonidae family, who had been exiled from Athens, requested that Sparta help them overthrow Hippias, the son of Pisistratus and tyrant of Athens. The Alcmaeonidae, led by Cleisthenes, bribed the oracle at Delphi to tell the Spartans to assist them, and Cleomenes came to their aid. The first attack on Athens was a failure, but Cleomenes personally led the second attack and besieged Hippias and his supporters on the Acropolis. He was unable to force Hippias to surrender, but the Spartans captured some of Hippias' relatives and took them hostage until he agreed to give up the city.

Cleisthenes and the Athenian aristocrat Isagoras then fought each other for control of Athens. Cleomenes came with an armed force to support Isagoras, and they forced Cleisthenes and the Alcmaeonidae family to go into exile for a second time. Cleomenes also abolished the Boule, a council set up by Cleisthenes, and occupied the Acropolis. The citizens of Athens objected to this and forced him out of the city. The following year Cleomenes gathered an army, with the aim of setting up Isagoras as tyrant of Athens. This army invaded Attica. The Corinthians in his force refused to attack Athens once they learned of Cleomenes' plan, and the invasion failed.

Sparta then proposed to her allies to mount an expedition to restore Hippias as tyrant of Athens. Given that Sparta had been instrumental in the overthrow of Hippias this change in policy was justified because Sparta had discovered that they had been tricked by the Alcmaeonidae into overthrowing Hippias because of the Delphic oracle had been bribed into asking them to do so. According to W G Forrest, it was Cleomenes who argued for this change of position with Sparta's allies. However, the allies, led by Corinth, rejected the proposal in the first act of the Peloponnesian League.[3]

The Ionian Revolt and its Aftermath

In 499 BC, Aristagoras, the tyrant of Miletus, came to Sparta to request help from King Cleomenes with the Ionian Revolt against Persia. Aristagoras nearly persuaded Cleomenes to help, promising an easy conquest of Persia and its riches, but Cleomenes sent him away when he learned about the long distance to the heart of Persia. According to Herodotus, Cleomenes's young daughter Gorgo warned Cleomenes not to trust a man who threatened to corrupt him.

Around 494 BC, Cleomenes invaded and defeated Argos at Sepeia killing a large number of Argives, Herodotus says 6000 (probably an exaggeration), by burning them to death in a sacred grove.[4] Argos would remain a bitter enemy of Sparta for decades after this attack. It is not clear why the attack on Argos took place. It may have been the result of Sparta's concerns over Argos and the city’s pro-Persian tendencies, or due to proximity of Argos to the Spartans and thus being a growing threat to the security of the Spartan state.

When the Persians invaded Greece after putting down the Ionian revolt in 493 BC, many city-states quickly submitted to them fearing a loss of trade. Among these states was Aegina, so in 491 BC, Cleomenes attempted to arrest the major collaborators there. The citizens of Aegina would not cooperate with him and the Eurypontid Spartan king, Demaratus attempted to undermine his efforts. Cleomenes overthrew Demaratus, after first bribing the oracle at Delphi to announce that this was the divine will, and replaced him with Leotychides. The two kings successfully captured the Persian collaborators in Aegina.

Exile and death

Around 490 BC Cleomenes was forced to flee Sparta when his plot against his co-king Demaratus was discovered, but the Spartans allowed him to return when he began gathering an army in the surrounding territories. However, according to Herodotus he was by this time considered to be insane. The Spartans put him in prison. By the command of his half-brothers, Leonidas I and Cleombrotus, Cleomenes was placed in chains.

While in prison, Cleomenes was found dead with his death being ruled as suicide by self-mutilation. He was succeeded by the elder of his surviving half-brothers Leonidas I, who then married Cleomenes' daughter Gorgo.

The veracity of accounts of Cleomenes' insanity and suicide have been the subject of some speculation among modern historians.

Notes

 1. ^ Cartledge, p.124.
 2. ^ Herodotus, 5.42–48.
 3. ^ W G Forrest, A History of Sparta p89
 4. ^ Herodotus, 7.148; Cartledge, p.129.

References

Further Reading

 • Forrest, W.G. (1968). A History of Sparta 950-192 BC. New York: Norton. 
 • Huxley, George L. (1962). Early Sparta. Cambridge: Harvard University Press. 


Preceded by
Anaxandridas II
Agiad King of Sparta
c.520-489
Succeeded by
Leonidas I


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

 • Cleómenes I — Rey de Esparta Reinado 520 a. C. 490 a. C. Predecesor Anaxandridas II Sucesor Leónidas I Dinastía …   Wikipedia Español

 • Cleómenes — puede aludir a: uno de los siguientes reyes de Esparta: Cleómenes I (c. 520–c. 490 a. C.); Cleómenes II (370–309 a. C.); Cleómenes III (236–219 a. C.); Cleómenes de Naucratis, un administrador griego; Cleómenes el… …   Wikipedia Español

 • Cleomenes — may refer to: one of several kings of Sparta: Cleomenes I (c.520 c.490 BC) Cleomenes II (370 309 BC) Cleomenes III (236 219 BC) Cleomenes of Naucratis, a Greek administrator Cleomenes the Cynic (c. 300 BC) Cynic philosopher T …   Wikipedia

 • Cleomenes II — (died 309 BC) was Agiad King of Sparta from 369 to 309 BC. The son of Cleombrotus I, he succeeded his brother Agesipolis II. He was the father of Acrotatus I, the father of Areus I, and of Cleonymus, the father of Leonidas II. Preceded by… …   Wikipedia

 • Cleómenes I — (muerto hacia el 490 adC) fue uno de los reyes de Esparta en las postrimerías del siglo VI y comienzos del V adC. Era hijo de Anaxándrides, de la dinastía de los Agíadas, y de la segunda esposa de éste, y medio hermano de Dorieo. Aunque Dorieo… …   Enciclopedia Universal

 • CLEOMENES — Historicus, librum fecit de Hesiodo, teste Clem. Alexandr. l. 1. Strom. quem Vossius, de Histor. Graec. l. 3. p. 343. commentarium esse in Hesiod. credit. An idem cum illo, qui tractatus Empedoclis de sacrificiis in unum collegit, apud Diog.… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • Cleómenes II — (†.309 a. C.) fue rey agíada de Esparta desde 369 a. C. hasta 309 a. C. Hijo de Cleómbroto II y hermano de Agesípolis II, al que sucedió, su largo reinado se corresponde con una época de relativa paz, pero también de …   Wikipedia Español

 • Cleomĕnes — Cleomĕnes, s. Kleomenes …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Cleomenes II — (†.309 adC) fue rey de Esparta desde 369 adC hasta 309 adC. 369 adC …   Enciclopedia Universal

 • CLEOMENES I — CLEOMENES I. Rex Spartae, ex Eurysthenidis XVI. post patrem Anaxandridam, vicit Argivos, Athenis a Pisistratidarum tyrannide liberatis. Demaratum, alterius familihae Regem quod impediisset, quo minus Aeginetarum, qui ad Arium se applicuerant,… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.