Şalpazarı

Şalpazarı is a town and district of Trabzon Province in the Black Sea region of Turkey.

External links

* [http://www.salpazari.gov.tr/ District governor's official website] tr icon

Şalpazarı ilçesinde yerleşimin çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. Yörede yaşayan insanlar Oğuzların Üçoklar boyundan olan Çepni’lerdir. Çepni’lerin bu bölgeye Trabzon’un fethinden önce Uzun Hasan zamanında kafileler halinde geldikleri bilinmektedir.Çepni kelimesinin anlamı; Düşmana karşı gözü pek, mazlumlara karşı merhametli, sınır bekçiliği yapan manasına gelmekte olup, yöre insanı bu özelliklerin tümünü taşımaktadır.İlçede yaşayan çepniler; Orta Asya’dan göç ettikten sonra Doğu Anadolu’nun Doğu kesimleri ile İran’a yerleşmiş oldukları,buralarda yaşadıkları sırada yönetime karşı ayaklanma faaliyetlerine karıştıkları bilahare yönetim tarafından çıkarılan bir fermanla Anadolu’ya sürgün edildikleri tarihçilerin yapıtlarından anlaşılmaktadır.Buradan sürgün edilen Çepni Türklerinden 100.000 kadarı Doğu Karadeniz’de Görele, Tirebolu,Şebinkarahisar,Torul,Kürtün ve Ağasar (Şalpazarı) yörelerine yerleşmişlerdir.İlçe Osmanlı döneminde Trabzon Sancağı Görele kazasına bağlı iken 1809 tarihinde çıkarılan bir fermanla Trabzon sancağına bağlı Vakfıhatuniye (Vakfıkebir) kazasına bağlandığı yöre halkının elinde bulunan belgelerden anlaşılmıştır.


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Şalpazarı — Vilayet i Çepni Administration Pays …   Wikipédia en Français

  • Salpazari — Original name in latin alpazar Name in other language Kirec, Kire Salpazari, alpazar State code TR Continent/City Europe/Istanbul longitude 40.94111 latitude 39.19556 altitude 325 Population 10254 Date 2012 01 18 …   Cities with a population over 1000 database

  • Şalpazarı — is., öz. Trabzon iline bağlı ilçelerden biri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Chepni people — Chepni(s) Chepni youth[1] from Ağasar Valley, Şalpazarı, Trabzon Province dancing to Kemençe music. To maintain these type of traditional dresses in Ağasar, every year, traditional festivals are held by the people of Şalpazarı …   Wikipedia

  • Trabzon Province — Infobox Province TR region = Black Sea name = Trabzon licence = 61 total population = 1,061,055 area code= 462 area= 6,685|Trabzon is a province of Turkey on the Black Sea coast. Located in a strategically important region, Trabzon is of the… …   Wikipedia

  • Mustafa Demir — Minister of Public Works and Settlement Incumbent Assumed office 1 May 2009 Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan Preceded by …   Wikipedia

  • Beşikdüzü — Administration Pays …   Wikipédia en Français

  • Ahriyan — is the name of a people from Tonya and Beshikdüzü (Trabzon). The name was given by Salpazarı Turkomans. It means native (Anatolian, Greek origin) or not Turkoman . It also means “oppressive, heartless” when used as an adjective. In the Turkish… …   Wikipedia

  • Trabzon — Infobox Settlement settlement type = subdivision type = Country subdivision name = TUR timezone=EET utc offset=+2 map caption =Location of Trabzon within Turkey. timezone DST=EEST utc offset DST=+3 official name = Trabzon image caption = The… …   Wikipedia

  • Düzköy — (formerly Haçka) is a town and district of Trabzon Province in the Black Sea region of Turkey. The mayor is Salih Bakal (AKP). v · …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.